1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ARTISTICO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ARTISTICO - ΔΙΚΑΙΩΜΑ YΠΑΝΑΧΩΡΗΣHΣ

Η Πολιτική Επιστροφών και το Δικαίωμα Υπαναχώρησης εφαρμόζονται και ασκούνται από την Εταιρεία μας, βάσει του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την ΚΥΑ               Ζ1-891/2013.

1. Το Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ως υπαναχώρηση εννοείται η περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να  επιστρέψει το προϊόν που έχει  αγοράσει ηλεκτρονικά από το Κατάστημα και να λάβει το καταβληθέν τίμημα (τα χρήματα) αζημίως (εκτός των μεταφορικών εξόδων). Η υπαναχώρηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι αιτιολογημένη και βασίζεται στην απλή αλλαγή γνώμης του Πελάτη.

2. Όροι και Προϋποθέσεις

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν αζημίως, μόνον υπό τους παρακάτω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

 • Το δικαίωμα του Χρήστη να υπαναχωρήσει από την πώληση ασκείται μόνον εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης και παραλαβής του προιόντος από αυτόν. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο Χρήστης χάνει οριστικά το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 • Ο Χρήστης για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη αρχική κατάσταση, που το παρέλαβε, ως καινούργιο. Συγκεκριμένα πρέπει το προϊόν να παραδοθεί εντός της αρχικής συσκευασίας του, στην πλήρη μορφή της, (προστατευμένο σε κουτί, περιτυλιγμένο με νάιλον, αφρολέξ κλπ.), να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να είναι πλήρες, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τμήματα αυτού, να μην έχει υποστεί σκισίματα, φθορές ή άλλου είδους αλλοιώσεις, να φέρει όλες τις συνημμένες σε αυτό ετικέτες, καρτελάκια, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σήμανση, και να συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο της Δήλωσης Επιστροφής συμπληρωμένο, μαζί με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής Πωλήσεως).
 • Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον, προηγουμένως, ο Χρήστης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το Κατάστημα για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν, καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 • Το Κατάστημα πριν την αποστολή προϊόντων προς τον Χρήστη διεξάγει τον κατάλληλο ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα σημεία του και τηρεί πλήρες φωτογραφικό αρχείο του προϊόντος, καταχωρημένο με την ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχωρίσεως, με σκοπό να καταγραφεί η κατάσταση εις την οποία παραδίδεται τo προιόν προς πώληση στον Χρήστη , και να μην δημιουργούνται αμφισβητήσεις ως προς την άριστη κατάσταση του προϊόντος κατά την παράδοση και παραλαβή του από τον Πελάτη μας.
 • Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή από το Κατάστημα μόνο κατόπιν πλήρους και σχολαστικού ποιοτικού ελέγχου και κατόπιν της τελικής έγκρισης του Καταστήματος. Εάν κάποιο προϊόν δεν παραλαμβάνεται εις την κατάσταση που παραδόθηκε ή κατά τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος που επεστράφη, διαπιστωθεί ευθύνη του Χρήστη για την ύπαρξη φθορών ή ζημιών επί του προϊόντος, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή του και το προϊόν επιστρέφεται στον Χρήστη, με χρέωσή του για τα μεταφορικά έξοδα.
 • Εάν κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον Χρήστη, διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν ελαττωμάτων, τα οποία βαρύνουν το Κατάστημα, λόγω αμελείας του κατά την παράδοσή του, τότε γίνεται δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, εκτός εάν το ελάττωμα προέρχεται από ενέργειες τρίτων, για τις ζημίες των οποίων δεν ευθύνεται η Εταιρία μας.
  Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, συνιστάται ο Χρήστης να ελέγχει προσεκτικά κατά την στιγμή της παράδοσης την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, κακομεταχείριση ή αμελής μεταφορά και παράδοση.
 • Εφόσον προϊόν (ή αξεσουάρ) φέρει, κατά την επιστροφή και την παράδοσή του, την μυρωδιά αρώματος, after shave, αποσμητικoύ, υπολείμματα από make up, κραγιόν, κρέμα οιασδήποτε μορφής, δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στον Χρήστη, με δαπάνες αυτού.
 • Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας του προϊόντος, η οποία θα προκύψει από οποιονδήποτε χειρισμό αυτού, που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά του.
 • Οι δαπάνες παράδοσης δεν επιστρέφονται, εφόσον ο Χρήστης επιλέξει τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον προταθέντα από το Κατάστημα.
 • Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με προωθητικό δώρο θα πρέπει, κατά την υπαναχώρηση, να επιστραφεί μαζί με αυτό, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.
 • Το Έντυπο Επιστροφής: Στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης ο Πελάτης μας πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό Έντυπο Επιστροφής που θα βρεί εδώ  και να το αποστείλει συμπληρωμένο: α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της  Εταιρείας μας στην διεύθυνση Μπουμπουλίνας 8 – Άγιος Δημήτριος, 17343, β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-artistico.gr.
  Το Κατάστημα είναι υποχρεωμένο να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή του Εντύπου Επιστροφής μόλις το παραλάβει.
  Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμπληρώσει το Έντυπο Επιστροφής, γίνεται δεκτή και οποιαδήποτε άλλη σαφής  δήλωση του σχετικά με το περιεχόμενο του αιτήματος του, προκειμένου να ενημερώσει το Κατάστημα  για τους λόγους επιστροφής και τον τρόπο που επιθυμεί  να εξυπηρετηθεί. Επίσης απαραίτητο είναι να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του Καταστήματος για να ενημερώσει και τηλεφωνικώς, οπωσδήποτε πριν από κάθε ενέργεια αλλαγής ή επιστροφής,  στο 210 9732290, καθημερινά 9:30-14.30.
  Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται με εταιρία courier αποκλειστικά στην διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 8, Αγ. Δημήτριος,  Κατάστημα  ΤΚ 17343 ARTISTICO, παραλαμβάνονται μόνο από την εταιρία courier, που διενεργεί την αποστολή και σε καμία περίπτωση με την φυσική παρουσία (χέρι με χέρι δηλαδή) του Χρήστη στο Κατάστημα στην άνω διεύθυνση.
 • Επιστροφή χρημάτων: Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης και μετά την επιστροφή των προϊόντων, το Κατάστημα υποχρεούται να αποδώσει στον Χρήστη το τίμημα που εισέπραξε. Η επιστροφή των χρημάτων προς τον Χρήστη πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που, το Κατάστημα θα παραλάβει και θα ελέγξει τα προϊόντα, υπό τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.
  Σε αυτή τη περίπτωση στο Έντυπο επιστροφής θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον Χρήστη το πεδίο «Επιστροφή χρημάτων» με τα ανάλογα πεδία.
  Στην περίπτωση χρέωσης του Χρήστη μέσω πιστωτικής κάρτας, εφόσον το Κατάστημα έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια επιστροφής του ποσού. Το Κατάστημα κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Χρήστη. H κατάθεση των χρημάτων γίνεται από λογαριασμό του Καταστήματος, που τηρείται στην EUROBANK. Ενδέχεται να υπάρξουν κρατήσεις από την τράπεζα του Χρήστη, και ενδεχόμενη καθυστέρηση, στην περίπτωση που ο λογαριασμός του είναι σε τρίτη τράπεζα, εκτός της Τράπεζας Καταστήματος (EUROBANK). Το Κατάστημα δεν υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα που χρεώνει (κατά τη συνήθη πρακτική των τραπεζών) ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός που συνεργάζεται ο Χρήστης, κατά την λήψη των ποσών που επιστρέφονται.

3. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης

 1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει καταβάλει το τίμημα των προϊόντων στο φυσικό κατάστημα και τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από την έδρα του φυσικού καταστήματος, στην διεύθυνση Μπουμπουλίνας 8 – Αγιος Δημήτριος, 17343, οπότε δεν ισχύουν οι διατάξεις περί της πωλήσεως εξ αποστάσεως.
 2. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση:
 • Στην περίπτωση των εξειδικευμένων Χορευτικών Κουστουμιών τα οποία κατασκευάζονται κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Χρήστη και είναι σαφώς εξατομικευμένα και αποκλειστικά σε επίπεδο σχεδιασμού, κατασκευής ή ακόμη και μεταποίησης σε έτοιμο κουστούμι διαθέσιμο, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, επιθυμίες και τις ιδιαίτερες εξατομικευμένες σωματικές διαστάσεις του Χρήστη, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Χρήστης προχωρήσει σε ηλεκτρονική παραγγελία σε έτοιμο κουστούμι και το Κατάστημα συμφωνήσει να προχωρήσει σε πρόβες στο φυσικό του χώρο, (παρόλο που αυτό δεν προβλέπεται και σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί υποχρέωση του Καταστήματος στο ηλεκτρονικό εμπόριο).
 • Στην περίπτωση των εξειδικευμένων Χορευτικών Κοστουμιών, τα οποία είτε φέρουν ενσωματωμένο ως αναπόσπαστο λειτουργικό κομμάτι τους το σουτιέν ή το κάτω μέρος του εσώρουχου, είτε η βάση τους είναι κορμάκι η κολάν και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, οπότε καθίστανται ακατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής.
 • Στην περίπτωση φορεμένων Χορευτικών Κουστουμιών (που έχουν χορευτεί σε κάποιο διαγωνισμό ή παράσταση), σε πολύ καλή κατάσταση και με σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής, τα οποία προωθούνται σε εκπτωτική προσφορά και η διαφορά τιμής σημαίνεται σαφώς κάτω από τη φωτογραφία του.
 • Στην περίπτωση καινούργιων Χορευτικών Κουστουμιών, τα οποία προωθούνται σε εκπτωτική προσφορά και η διαφορά τιμής σημαίνεται σαφώς κάτω από τη φωτογραφία του.
 • Στην περίπτωση καινούργιων Χορευτικών Κουστουμιών, που φέρουν συγκεκριμένο ανεπαίσθητο ελάττωμα, το οποίο προσδιορίζεται εγγράφως, με απόλυτη σαφήνεια στον Ιστότοπο, πρό της αγοράς τους από τον Χρήστη, τα οποία προωθούνται σε εκπτωτική προσφορά και η διαφορά τιμής σημαίνεται σαφώς κάτω από τη φωτογραφία του.

4. Κωδικοί προϊόντων

Προς αποφυγή αμφιβολίας και αποσαφήνιση των εξαιρέσεων, τα Κουστούμια που περιλαμβάνονται στην κατηγορία των εξαιρέσεων φέρουν κωδικό προϊόντος, που απαρτίζεται από αριθμούς και γράμματα.

Ειδικότερα:
UW: Kουστούμι με ενσωματωμένο εσώρουχο
PΟ: Ένδυμα προσφοράς η Ένδυμα σε ευκαιρία.
SHD:  Κουστούμι φορεμένο
DF:  Κουστούμι με ανεπαίσθητο ελάττωμα  

5. Το Δικαίωμα Αλλαγής

 • Στην σπάνια περίπτωση που ο Χρήστης εντοπίσει ένα ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν, είτε επιθυμεί κάποιον άλλο κωδικό η χρώμα, είτε έχει αποσταλεί λάθος κωδικός, δικαιούται να ζητήσει την αλλαγή ή την αντικατάσταση του προϊόντος.
 • Στην περίπτωση αυτή ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά και να αποστείλει το Έντυπο Επιστροφής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Κατάστημα εντός 2 ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας, ώστε να γίνει η αλλαγή του προϊόντος.
 • Το Κατάστημα θα κάνει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να αλλάξει ή να αντικαταστήσει εγκαίρως το προϊόν που ο Χρήστης επέστρεψε.
 • Το Κατάστημα μόλις παραλάβει το προς αλλαγή ή αντικατάσταση προϊόν θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη και θα αποστείλει το προϊόν της αλλαγής προς αυτόν.
 • Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αλλαγή, λόγω μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, το Κατάστημα θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη προσφέροντας εις αυτόν ισοδύναμες  εναλλακτικές λύσεις.
 • Το Έντυπο Αλλαγής: Στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αλλαγής ή αντικατάστασης ο Πελάτης μας πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό Έντυπο Αλλαγής που θα βρεί εδώ και να το αποστείλει συμπληρωμένο: α) στη ταχυδρομική διεύθυνση της  Εταιρείας μας στην διεύθυνση Μπουμπουλίνας 8 – Άγιος Δημήτριος, 17343, ή β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-artistico.gr.
  Το Κατάστημα είναι υποχρεωμένο να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή του Εντύπου Αλλαγής.
 • Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμπληρώσει το Έντυπο Επιστροφής, γίνεται δεκτή και οποιαδήποτε άλλη σαφής δήλωση του σχετικά με το περιεχόμενο του αιτήματος του, προκειμένου να ενημερώσει το Κατάστημα για τους λόγους της αλλαγής ή αντικατάστασης και τον τρόπο που επιθυμεί  να εξυπηρετηθεί. Επίσης απαραίτητο είναι να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας ενημερώσει και τηλεφωνικώς και οπωσδήποτε πριν από κάθε ενέργεια αλλαγής ή αντικατάστασης στο 210 9732290 καθημερινά 9:30-14.30.
 • Τα προϊόντα προς αλλαγή ή αντικατάσταση αποστέλλονται με εταιρία courier αποκλειστικά στην διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 8, Αγ. Δημήτριος, Κατάστημα  ΤΚ 17343 ARTISTICO, παραλαμβάνονται μόνο από την εταιρία courier, που διενεργεί την αποστολή και σε καμία περίπτωση με την φυσική παρουσία (χέρι με χέρι δηλαδή) του Χρήστη στο Κατάστημα στην άνω διεύθυνση.

6. Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Τα προϊόντα, τα οποία έχουν έλλειψη κάποιας συνομολογημένης ιδιότητας τους ή είναι ελαττωματικά, μπορούν να αλλαχθούν ή αντικατασταθούν με βάση τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Ως προς αυτά τα προϊόντα ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα Υπαναχώρησης, που ασκείται βάσει των παρόντων όρων.