1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ TO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. O Ιστότοπος «www.e-artistico.gr» (εφεξής ο Ιστότοπος) περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα παρουσίασης και πώλησης μέσω του Διαδικτύου ειδών ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, και συναφών προϊόντων, ιδίως  χορού (εφεξής το Κατάστημα ή ο Ιστότοπος).
 2. Το σύνολο των σελίδων του Ιστότοπου «www.e-artistico.gr» και το ανηρτημένο εις αυτόν Κατάστημα ανήκει στην επιχείρηση του Κωνσταντίνου Βασιλειάδη του ….., ΑΦΜ 074783219, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου, η φορολογική έδρα και το φυσικό κατάστημα της οποίας ευρίσκεται στον Αγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 8, Άγιος Δημήτριος 17343.
 3. Ο Ιστότοπος «www.e-artistico.gr» και η αντίστοιχη ατομική επιχείρηση του ως άνω ιδιοκτήτη εδρεύουν στην Ελλάδα και διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία ως προς όλη την εμπορική δραστηριότητα αυτών και τις έννομες συνέπειες από την λειτουργία αυτών.
 4. O Ιστότοπος «www.e-artistico.gr» προωθεί, προσφέρει και διαθέτει προς πώληση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους, οι οποίοι διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε Χρήστη ή Επισκέπτη (αναλόγως του αν περιορίζεται μόνον σε διαδικτυακή επίσκεψη στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και διαδικτυακή παραγγελία για την αγορά των  προϊόντων και υπηρεσιών – εφεξής με την λέξη Χρήστης εννοείται και ο Επισκέπτης). Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης που διατυπώνονται στο παρόν, χωρίς καμία εξαίρεση, για αυτό και καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να γνωρίζει το περιεχόμενο των σελίδων του, προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών.
 5. Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των άλλων στοιχείων, που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο του Καταστήματος.
 6. Εάν ο Χρήστης δε συμφωνεί με το σύνολο ή κάποιους από τους κατωτέρω όρους χρήσης, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος.
 7. Ο Χρήστης καλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων του Ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές του, ώστε να ενεργεί αναλόγως. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές του, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του Χρήστη.
 8. Η πλοήγηση των Χρηστών είναι ελεύθερη στον Ιστότοπο, όμως δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελίας και αγοράς προϊόντων έχουν αποκλειστικά και μόνον τα άτομα, που είναι ενήλικα και δικαιοπρακτικά ικανά, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση δε παραγγελίας από δικαιοπρακτικά ανίκανο ή ανήλικο πρόσωπο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της εκτέλεσης αυτής, μόνον εφόσον γνωρίζει το πρόσωπο, που ασκεί την δικαστική συμπαράσταση ή την επιμέλεια αυτού και αυτό συναινεί στην παραγγελία.
 9. Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ιστότοπου προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τους Χρήστες, με την ιδιότητα του καταναλωτή, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας του καταναλωτή, και σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για μεταπώληση. Σε περίπτωση παραβίασης του άνω όρου ο Χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί αυτή από την αντισυμβατική συμπεριφορά του Χρήστη.

B. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Ο Χρήστης μπορεί να εξοφλήσει τις αγορές του μέσω  του Καταστήματος χρησιμοποιώντας το καλάθι αγορών με χρέωση οποιασδήποτε πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του (τύπου VISA, MASTERCARD, MAESTRO, VISA ELECTRON), κατόπιν σχετικής εντολής του Κατόχου της κάρτας.

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα γίνεται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας Eurobank όπου καταχωρούνται τα στοιχεία του Χρήστη, όπως (στοιχεία κατόχου, είδος, αριθμός, ημερομηνία λήξης ισχύος, αριθμός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας ).

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που γνωστοποιεί ο Χρήστης καταχωρούνται απευθείας στην ασφαλή σελίδα της Τράπεζας και όχι στο Κατάστημα.

Η Τράπεζα  ελέγχει τα στοιχεία της Κάρτας και ενημερώνει ηλεκτρονικά, για την έγκριση ή την απόρριψη της συναλλαγής, αποστέλλοντας συγχρόνως και το μοναδικό κωδικό επιβεβαίωσης της συναλλαγής που αποδίδεται από αυτήν. Με την έγκριση της συναλλαγής ο Χρήστης ενημερώνεται με ανάλογο μήνυμα επιτυχίας. Σε περίπτωση που απορριφθεί η συναλλαγή από την Τράπεζα τότε η αγορά δεν πραγματοποιείται.

Σημείωση: Η παραγγελία δεσμεύεται ΜΟΝΟ μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Η παραγγελία προεξοφλείτε σε  ένα από τους παρακάτω λογαριασμούς του Καταστήματος και το Κατάστημα ενημερώνεται για την υποβολή της παραγγελίας με e-mail στο info@e-artistico.gr ή  τηλεφωνικά στο 210 9732290  με την απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης.

Προσοχή προτού κατατεθεί το ποσό από τον Χρήστη θα πρέπει να προηγηθεί τηλέφωνο προκειμένου να γίνει συνεννόηση για την διαθεσιμότητα και το χρόνο παράδοσης

Μπορείτε να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Ι) Eurobank

Αρ. Λογαριασμού: 00260607080200428953

ΙΒΑΝ:         GR43 0260 6070 0000 8020 0428 953

Δικαιούχος: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΙ) Τράπεζα Πειραιώς

Αρ. Λογαριασμού: 5042 018915 173

ΙΒΑΝ:         GR72 0172 0420 0050 4201 8915 173

Δικαιούχος: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σε περίπτωση μεταφοράς του ποσού από άλλη τράπεζα, τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν  τον πελάτη.

Σημείωση: Η παραγγελία δεσμεύεται ΜΟΝΟ μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης και την αποστολή του τραπεζικού αποκόμματος στο Κατάστημα μέσω email.

 Ο Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τον αριθμό παραγγελίας που θα του αποσταλεί ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ως αιτιολογία πληρωμής και πρέπει να αποστείλει  ένα email με την απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ARTISTICO - ΔΙΚΑΙΩΜΑ YΠΑΝΑΧΩΡΗΣHΣ

Η Πολιτική Επιστροφών και το Δικαίωμα Υπαναχώρησης εφαρμόζονται και ασκούνται από την Εταιρεία μας, βάσει του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την ΚΥΑ Ζ1-891/2013.

1. Το Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ως υπαναχώρηση εννοείται η περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να  επιστρέψει το προϊόν που έχει  αγοράσει ηλεκτρονικά από το Κατάστημα και να λάβει το καταβληθέν τίμημα (τα χρήματα) αζημίως (εκτός των μεταφορικών εξόδων). Η υπαναχώρηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι αιτιολογημένη και βασίζεται στην απλή αλλαγή γνώμης του Πελάτη.

2. Όροι και Προϋποθέσεις

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν αζημίως, μόνον υπό τους παρακάτω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

α) Το δικαίωμα του Χρήστη να υπαναχωρήσει από την πώληση ασκείται μόνον εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης και παραλαβής του προιόντος από αυτόν. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο Χρήστης χάνει οριστικά το δικαίωμα υπαναχώρησης.

β) Ο Χρήστης για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη αρχική κατάσταση, που το παρέλαβε, ως καινούργιο. Συγκεκριμένα πρέπει το προϊόν να παραδοθεί εντός της αρχικής συσκευασίας του, στην πλήρη μορφή της, (προστατευμένο σε κουτί, περιτυλιγμένο με νάιλον, αφρολέξ κλπ.), να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να είναι πλήρες, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τμήματα αυτού, να μην έχει υποστεί σκισίματα, φθορές ή άλλου είδους αλλοιώσεις, να φέρει όλες τις συνημμένες σε αυτό ετικέτες, καρτελάκια, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σήμανση, και να συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο της Δήλωσης Επιστροφής συμπληρωμένο, μαζί με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής Πωλήσεως).

γ) Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον, προηγουμένως, ο Χρήστης  έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το Κατάστημα για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν, καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

δ) Το Κατάστημα πριν την αποστολή προϊόντων προς τον Χρήστη διεξάγει τον κατάλληλο ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα σημεία του και τηρεί πλήρες φωτογραφικό αρχείο του προϊόντος, καταχωρημένο με την ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχωρίσεως, με σκοπό να καταγραφεί η κατάσταση εις την οποία παραδίδεται τo προιόν προς πώληση στον Χρήστη , και να μην δημιουργούνται αμφισβητήσεις ως προς την άριστη κατάσταση του προϊόντος κατά την παράδοση και παραλαβή του από τον Πελάτη μας.

ε) Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή από το Κατάστημα μόνο κατόπιν πλήρους και σχολαστικού ποιοτικού ελέγχου και κατόπιν της τελικής έγκρισης του Καταστήματος. Εάν κάποιο προϊόν δεν παραλαμβάνεται εις την κατάσταση που παραδόθηκε ή κατά τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος που επεστράφη, διαπιστωθεί ευθύνη του Χρήστη για την ύπαρξη φθορών ή ζημιών επί του προϊόντος,  δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή του και το προϊόν επιστρέφεται στον Χρήστη, με χρέωσή του για τα μεταφορικά έξοδα.

 στ) Εάν κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον Χρήστη, διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν ελαττωμάτων, τα οποία βαρύνουν το Κατάστημα, λόγω αμελείας του κατά την παράδοσή του, τότε γίνεται δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, εκτός εάν το ελάττωμα προέρχεται από ενέργειες τρίτων, για τις ζημίες των οποίων δεν ευθύνεται η Εταιρία μας.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, συνιστάται ο Χρήστης να ελέγχει προσεκτικά κατά την στιγμή της παράδοσης την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, κακομεταχείριση ή αμελής μεταφορά και παράδοση.

ζ) Εφόσον προϊόν (ή αξεσουάρ) φέρει, κατά την επιστροφή και την παράδοσή του,  την μυρωδιά αρώματος, after shave, αποσμητικoύ, υπολείμματα από make up, κραγιόν, κρέμα οιασδήποτε μορφής, δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στον Χρήστη, με δαπάνες αυτού.

η) Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας του προϊόντος, η οποία θα προκύψει από οποιονδήποτε χειρισμό αυτού, που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά του.

θ) Οι δαπάνες παράδοσης δεν επιστρέφονται, εφόσον ο Χρήστης επιλέξει τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον προταθέντα από το Κατάστημα.

ι) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με προωθητικό δώρο θα πρέπει, κατά την υπαναχώρηση, να επιστραφεί μαζί με αυτό, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

κ) Το Έντυπο Επιστροφής: Στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης ο Πελάτης μας πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό Έντυπο Επιστροφής που θα βρεί  εδώ  και να το αποστείλει συμπληρωμένο: α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της  Εταιρείας μας στην διεύθυνση Μπουμπουλίνας 8 – Άγιος Δημήτριος, 17343, β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-artistico.gr.

Το Κατάστημα είναι υποχρεωμένο να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή του Εντύπου Επιστροφής μόλις το παραλάβει.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμπληρώσει το Έντυπο Επιστροφής, γίνεται δεκτή και οποιαδήποτε άλλη σαφής  δήλωση του σχετικά με το περιεχόμενο του αιτήματος του, προκειμένου να ενημερώσει το Κατάστημα  για τους λόγους επιστροφής και τον τρόπο που επιθυμεί  να εξυπηρετηθεί. Επίσης απαραίτητο είναι να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του Καταστήματος για να ενημερώσει και τηλεφωνικώς, οπωσδήποτε πριν από κάθε ενέργεια αλλαγής ή επιστροφής,  στο 210 9732290, καθημερινά 9:30-14.30.

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται με εταιρία courier αποκλειστικά στην διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 8, Αγ. Δημήτριος,  Κατάστημα  ΤΚ 17343 ARTISTICO, παραλαμβάνονται μόνο από την εταιρία courier, που διενεργεί την αποστολή και σε καμία περίπτωση με την φυσική παρουσία (χέρι με χέρι δηλαδή) του Χρήστη στο Κατάστημα στην άνω διεύθυνση.

λ) Επιστροφή χρημάτων: Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης και μετά την επιστροφή των προϊόντων, το Κατάστημα υποχρεούται να αποδώσει στον Χρήστη το τίμημα που εισέπραξε. Η επιστροφή των χρημάτων προς τον Χρήστη πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που, το Κατάστημα θα παραλάβει και θα ελέγξει τα προϊόντα, υπό τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Σε αυτή τη περίπτωση στο Έντυπο επιστροφής θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον Χρήστη το πεδίο «Επιστροφή χρημάτων» με τα ανάλογα πεδία.

Στην περίπτωση χρέωσης του Χρήστη μέσω πιστωτικής κάρτας, εφόσον το Κατάστημα έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια επιστροφής του ποσού. Το Κατάστημα κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Χρήστη. H κατάθεση των χρημάτων γίνεται από λογαριασμό του Καταστήματος, που τηρείται στην EUROBANK. Ενδέχεται να υπάρξουν κρατήσεις από την τράπεζα του Χρήστη, και ενδεχόμενη καθυστέρηση, στην περίπτωση που ο λογαριασμός του είναι σε τρίτη τράπεζα, εκτός της Τράπεζας Καταστήματος (EUROBANK). Το Κατάστημα δεν υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα που χρεώνει (κατά τη συνήθη πρακτική των τραπεζών) ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός που συνεργάζεται ο Χρήστης, κατά την λήψη των ποσών που επιστρέφονται.

3. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης

1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει καταβάλει το τίμημα των προϊόντων στο φυσικό κατάστημα και τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από την έδρα του φυσικού καταστήματος, στην διεύθυνση Μπουμπουλίνας 8 – Αγιος Δημήτριος, 17343, οπότε δεν ισχύουν οι διατάξεις περί της πωλήσεως εξ αποστάσεως.

Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση:

α) Στην περίπτωση των εξειδικευμένων Χορευτικών Κουστουμιών τα οποία κατασκευάζονται κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Χρήστη και είναι σαφώς εξατομικευμένα και αποκλειστικά σε επίπεδο σχεδιασμού, κατασκευής ή ακόμη και μεταποίησης σε έτοιμο κουστούμι διαθέσιμο, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, επιθυμίες και τις ιδιαίτερες εξατομικευμένες σωματικές διαστάσεις του Χρήστη, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Χρήστης προχωρήσει σε ηλεκτρονική παραγγελία σε έτοιμο κουστούμι και το Κατάστημα συμφωνήσει να προχωρήσει σε πρόβες στο φυσικό του χώρο, (παρόλο που αυτό δεν προβλέπεται και σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί υποχρέωση του Καταστήματος στο ηλεκτρονικό εμπόριο).

β) Στην περίπτωση των εξειδικευμένων Χορευτικών Κοστουμιών, τα οποία είτε φέρουν ενσωματωμένο ως αναπόσπαστο λειτουργικό κομμάτι τους το σουτιέν ή το κάτω μέρος του εσώρουχου, είτε η βάση τους είναι κορμάκι η κολάν και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, οπότε καθίστανται ακατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής.

γ) Στην περίπτωση εκείνων των Χορευτικών Κουστουμιών, φορεμάτων, ενδυμάτων    που έχουν εμφανιστεί σε κάποια παράσταση η αγώνα ,που  βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και προωθούνται σε εκπτωτική προσφορά όπου η διαφορά τιμής σημαίνεται με  σαφήνεια.

δ) Στην περίπτωση καινούργιων Χορευτικών Κουστουμιών, τα οποία προωθούνται σε εκπτωτική προσφορά και η διαφορά τιμής σημαίνεται σαφώς κάτω από τη φωτογραφία του.

ε) Στην περίπτωση καινούργιων Χορευτικών Κουστουμιών, που φέρουν συγκεκριμένο ανεπαίσθητο ελάττωμα, το οποίο προσδιορίζεται εγγράφως, με απόλυτη σαφήνεια στον Ιστότοπο, πρό της αγοράς τους από τον Χρήστη, τα οποία προωθούνται σε εκπτωτική προσφορά και η διαφορά τιμής σημαίνεται σαφώς κάτω από τη φωτογραφία του.

4. Κωδικοί προϊόντων

Προς αποφυγή αμφιβολίας και αποσαφήνιση των εξαιρέσεων, τα Κουστούμια που περιλαμβάνονται στην κατηγορία των εξαιρέσεων φέρουν κωδικό προϊόντος, που απαρτίζεται από αριθμούς και γράμματα.

Ειδικότερα:
UW: Kουστούμι με ενσωματωμένο εσώρουχο
PΟ: Kουστούμι προσφοράς
SHD:  Κουστούμι που έχει εμφανισθεί σε κάποια παράσταση η αγώνα
DF:  Κουστούμι με ανεπαίσθητο ελάττωμα

Σχετικά με τα ρούχα της κατηγορίας SHD το ARTISTICO σαν μια κατασκευαστική εταιρία που σχεδιάζει και ράβει η ίδια όλα της τα ρούχα έχει τη τεχνογνωσία και ταυτόχρονα το πλεονέκτημα να μπορεί να τα  συντηρεί να τα μεταποιεί και  να τα διαθέτει σε μια ευπρεπή αν όχι τις περισσότερες φορές εξαιρετική κατάσταση.

5. Το Δικαίωμα Αλλαγής

α) Στην σπάνια περίπτωση που ο Χρήστης εντοπίσει ένα ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν, είτε επιθυμεί  κάποιον άλλο κωδικό η χρώμα, είτε έχει αποσταλεί λάθος κωδικός, δικαιούται να ζητήσει την αλλαγή ή την αντικατάσταση του προϊόντος.

β) Στην περίπτωση αυτή ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά και να αποστείλει το Έντυπο Επιστροφής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Κατάστημα εντός 2 ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας, ώστε να γίνει η αλλαγή του προϊόντος.

γ) Το Κατάστημα θα κάνει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να αλλάξει ή να αντικαταστήσει εγκαίρως το προϊόν που ο Χρήστης επέστρεψε.

δ) Το Κατάστημα μόλις παραλάβει το προς αλλαγή ή αντικατάσταση προϊόν θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη και θα αποστείλει το προϊόν της αλλαγής προς αυτόν.

ε) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αλλαγή, λόγω μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, το Κατάστημα θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη προσφέροντας εις αυτόν ισοδύναμες  εναλλακτικές λύσεις.

στ) Το Έντυπο Αλλαγής: Στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αλλαγής ή αντικατάστασης ο Πελάτης μας πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό Έντυπο Αλλαγής που θα βρεί  εδώ  και να το αποστείλει συμπληρωμένο: α) στη ταχυδρομική διεύθυνση της  Εταιρείας μας στην διεύθυνση Μπουμπουλίνας 8 – Άγιος Δημήτριος, 17343, ή β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-artistico.gr.

Το Κατάστημα είναι υποχρεωμένο να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή του Εντύπου Αλλαγής.

ζ) Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμπληρώσει το Έντυπο Επιστροφής, γίνεται δεκτή και οποιαδήποτε άλλη σαφής  δήλωση του σχετικά με το περιεχόμενο του αιτήματος του, προκειμένου να ενημερώσει το Κατάστημα για τους λόγους της αλλαγής ή αντικατάστασης και τον τρόπο που επιθυμεί  να εξυπηρετηθεί. Επίσης απαραίτητο είναι να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας ενημερώσει και τηλεφωνικώς και οπωσδήποτε πριν από κάθε ενέργεια αλλαγής ή αντικατάστασης στο 210 9732290 καθημερινά 9:30-14.30.

η) Τα προϊόντα προς αλλαγή ή αντικατάσταση αποστέλλονται με εταιρία courier αποκλειστικά στην διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 8, Αγ. Δημήτριος,  Κατάστημα  ΤΚ 17343 ARTISTICO, παραλαμβάνονται μόνο από την εταιρία courier, που διενεργεί την αποστολή και σε καμία περίπτωση με την φυσική παρουσία (χέρι με χέρι δηλαδή) του Χρήστη στο Κατάστημα στην άνω διεύθυνση.

6. Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Τα προϊόντα, τα οποία έχουν έλλειψη κάποιας συνομολογημένης ιδιότητας τους ή είναι ελαττωματικά, μπορούν να αλλαχθούν ή αντικατασταθούν με βάση τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Ως προς αυτά τα προϊόντα ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα Υπαναχώρησης, που ασκείται βάσει των παρόντων όρων.

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Το Κατάστημα δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα όλων των προσφερόμενων προϊόντων του κατά την εκτέλεση των παραγγελιών. Εντούτοις, σε αυτή τη σπάνια περίπτωση πρέπει να ενημερώνει τους Χρήστες του σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 2. Το Κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη  και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από ενδεχόμενη καθυστέρηση, μη εκτέλεση, ακύρωση παραγγελιών, ανεξαρτήτου αιτίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
 3. Το Κατάστημα παρέχει τις πλήρεις πληροφορίες (ονόματα, κωδικούς περιγραφή, φωτογραφίες, απεικονίσεις), για όλα τα προϊόντα, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 4. Το Κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια ειδικώς της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή του Χρήστη, καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή.
 5. Σε καμία περίπτωση το Κατάστημα και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται, αστικώς ή ποινικώς, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια χρημάτων, προσβολή προσωπικών δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης κλπ.), που τυχόν θα υποστεί Χρήστης του Καταστήματος από έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και γιά σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο και, εν γένει, από κάθε αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία, ή/και τη χρήση του Ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής των προϊόντων ή/και των πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 1. Στις σελίδες του Καταστήματος μπορεί να αναρτάται προωθητικό υλικό και διαφημίσεις και, που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία και την προώθηση των πωλήσεών του.
 2. Το Κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Χρήστη, με τρίτους παροχείς υπηρεσιών, που διαφημίζονται από τις σελίδες του Καταστήματος και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
 3. Το Κατάστημα υποχρεούται να εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού, που προβάλλεται στις σελίδες του και υποχρεούται να μην αναρτά αυτό, εφόσον αντίκεται στα χρηστά ήθη ή την δημόσια τάξη.
 4. Δεν δύναται να καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη στο Κατάστημα για τις διαφημίσεις, που προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων, η ευθύνη δε αυτών βαρύνει αποκλειστικώς τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή/και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ NEWSLETTER

 1. Από τις σελίδες του Καταστήματος και σε διαφορετικά σημεία (footer, pop up, windows κ.α), ο Χρήστης μπορεί να γίνει συνδρομητής του Νewsletter, από το οποίο μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις για τα προιόντα του Καταστήματος.
 2. Η εγγραφή στο Νewsletter γίνεται με την απλή συμπλήρωση του e-mail του Χρήστη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί την διαγραφή του e-mail του από τη λίστα παραληπτών του Νewsletter, μπορεί να πατήσει πάνω στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος του μηνύματος που έλαβε, οπότε και θα γίνει η διαγραφή των στοιχείων του Χρήστη αυτόματα από τη λίστα παραληπτών.
 3. Το Κατάστημα μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών του Νewsletter για την αποστολή μηνυμάτων ενημερωτικού ή προωθητικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα.
 4. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της μη εγγραφής ή της διαγραφής οποιουδήποτε Χρήστη από τις λίστες παραληπτών του Newsletter, χωρίς την παροχή αιτιολογίας ή εξηγήσεων προς τούτο.
 5. Η τήρηση του Αρχείου βασίζεται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα, σύμφωνα με τα κατωτέρω (Κεφ.Ζ).

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Όλα τα κατατεθειμένα και όσα θα κατατεθούν εις το μέλλον Εμπορικά Σήματα και Σήματα Υπηρεσιών, κάθε μορφής (οπτικά, ηχητικά, με διασχηματισμό, με χρώματα κλπ.) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο (Domain Names), τα κατατεθειμένα και όσα θα κατατεθούν εις το μέλλον σχέδια ενδυμάτων και άλλων προϊόντων υπό την μορφή του Βιομηχανικού Υποδείγματος, προστατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
 2. Όλες οι υφιστάμενες  πληροφορίες και το περιεχόμενο των σελίδων του Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, δεδομένων, προγραμμάτων  λογισμικού,  ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο, η μορφή (layout) του Καταστήματος, τα σχέδια ενδυμάτων και άλλων προϊόντων και  άλλες πληροφορίες   καθώς και οι μέλλουσες που πρόκειται να εισαχθούν,  απολαμβάνουν την προστασία τόσο της  Ελληνικής όπως επίσης και της Κοινοτικής  αλλά και της Διεθνούς Νομοθεσίας περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. Βάσει των παραπάνω απαγορεύεται ρητά εκ μέρους οιουδήποτε Επισκέπτη ή Χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, ολική η μερική, φόρτωση,  ανακοίνωση, διάδοση,  αναπαραγωγή, αποθήκευση, μετάδοση, επανέκδοση, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναδημοσίευση, τροποποίηση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εμπορική εκμετάλλευση, τόσο του άυλου περιεχομένου του συνόλου ή μέρους των σελίδων του Καταστήματος, όσο και των υλικών εμπορευμάτων και προϊόντων  του ιστότοπου και κάθε συναφής ενέργεια, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, με βάση το περιεχόμενο αυτό.
 4. Επίσης απαγορεύεται ρητά η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του Καταστήματος και τον πραγματικό δικαιούχο των πνευματικών δημιουργημάτων που προβάλλονται από αυτό.
 5. Από την παραπάνω προστασία εξαιρούνται μόνο οι τρίτοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των Σημάτων ή των Πνευματικών δικαιωμάτων επί των δημιουργημάτων τους και παρέχουν ρητά προς τον Ιδιοκτήτη την έγγραφη άδεια χρήσεως αυτών εις το Κατάστημα.
 6. Οι Χρήστες, οι οποίοι προβαίνουν σε προσβολή των Σημάτων ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιδιοκτήτη του Καταστήματος, διώκονται αστικώς και ποινικώς για την εν λόγω προσβολή των δικαιωμάτων αυτού, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε βάρος αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Προοίμιο

α. Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του Ιστότοπου μας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής μας πολιτικής και την εφαρμογή της εμπορικής μας δραστηριότητας. Η παρούσα Σύμβαση συλλογής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων αφορά τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στο Κατάστημα και καλύπτει την διαδικασία συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, που συλλέγει το Κατάστημα προκειμένου να καταστούν δυνατές οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του.

β. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα (Πολιτική - Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Καταστήματος.

γ. Η προστασία των Προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών της επιχειρήσεως και του Καταστήματός μας διέπετε από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα από: 1) Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, ο οποίος ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 4624/2019, 2) τον Νόμο 3471/2006, 3) Το άρθρο 84 του Ν 2472/1997.

2. Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου και τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεστε, εφόσον επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου, τη διεύθυνση κατοικίας σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (προαιρετικά μπορείτε να μας γνωστοποιείτε και δεύτερο αριθμό τηλεφώνου τον οποίο επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε, εφόσον χρειαστεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), και τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται νομίμως στο λογιστήριο του Καταστήματος έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το Κατάστημα μπορεί να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των Χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα αυτών και να προβαίνει σε ενημερώσεις των Χρηστών για τις νέες προσφορές, εκτός εάν ο Χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει ρητά να μη γίνονται τέτοιου είδους ενημερώσεις. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του Επισκέπτη/Χρήστη δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση.

3. Δημιουργία και Διαγραφή Προσωπικών δεδομένων

Το Κατάστημα παρέχει το δικαίωμα στους Χρήστες να ζητούν την διαγραφή, την διόρθωση ή/και την ενημέρωση για την αλλαγή των προσωπικών τους δεδομένων ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Καταστήματος info@e-artistico.gr τις αλλαγές ή/και την επιθυμία διαγραφής της σχετικής εγγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.

4. Διαβίβαση και Αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών

α. Η επιχείρηση και το Κατάστημα, ακολουθώντας απαρέγκλιτα την παραπάνω αναφερόμενη νομοθεσία γιά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών, δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση αυτών. Το Κατάστημα δεσμεύεται ρητά να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε καμία άλλη επιχείρηση ή κανένα τρίτο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

β. Εξαιρετικά, το Κατάστημα μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, μόνον εάν: (α) έχει τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων, (β) η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων γίνεται προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Κατάστημα και καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των Χρηστών/πελατών (τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Κατάστημα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες του Καταστήματος γνωστοποιούν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή την παροχή τεχνικής ή υλικής υποστήριξης προς το Κατάστημα), (γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές.

5. Προστασία Ανηλίκων

Επισκέπτες/Χρήστες του Καταστήματος που διαπιστώνεται ότι είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Καταστήματος μόνον με την ρητή συγκατάθεση των γονέων τους και δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν στο Κατάστημα τα προσωπικά τους δεδομένα, παρά μόνον αυτά των γονέων τους ή των ασκούντων την επιμέλεια αυτών. Εφόσον ο ανήλικος υποβάλει στο Κατάστημα τα Προσωπικά του Δεδομένα αυτά διαγράφονται αμέσως. Εις περίπτωση καταθέσεως ψευδών στοιχείων εκ μέρους του ανηλίκου το Κατάστημα δεν φέρει καμμία ευθύνη, καθώς αδυνατεί να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων όλων των Χρηστών του.

Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μέσω του περιηγητή (browser) όταν επισκεπτόμαστε έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκεφτήκαμε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, προσαρμοσμένες ρυθμίσεις της ιστοσελίδας, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Χωρίς την χρήση των cookies είναι αδύνατη η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών του Καταστήματος, όπως είναι η κατάσταση των παραγγελιών, οι προσωπικές ρυθμίσεις του Πελάτη κ.α.

2. Με τη χρήση αυτή, η ιστοσελίδα μας είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγησή σας, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης και να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Καταστήματος, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή ευνοούν την προώθηση προιόντων για λόγους marketing.

3. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στο www.e-artistico.gr;

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης όσων χρηστών έχουν λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Μπορείτε αν θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να προειδοποιείται ο Χρήστης για την χρήση των cookies  σε ορισμένες υπηρεσίες του Καταστήματος είτε για να  απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Ι. ΔΕΣΜΟΙ (Links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Το Κατάστημα περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους ιστότοπους (websites), τους οποίους δεν ελέγχει για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών, τους όρους χρήσης, την πολιτική και τους Όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, κλπ. Το Κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, καταλληλόλητα, λειτουργικότητα ή νομιμότητα τέτοιων δικτυακών τόπων, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι χρήστες παραιτούνται ρητώς οποιωνδήποτε αξιώσεων κατά του Καταστήματος σε σχέση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Κ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί κατά την διακριτική του ευχέρεια τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το Κατάστημα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος καταστήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 2. Ο Χρήστης δεσμεύεται από τους ισχύοντες πάντα όρους, όπως είναι αυτοί διατυπωμένοι στον Ιστότοπο του Καταστήματος, κατά την ημερομηνία της παραγγελίας του.
 3. Το Κατάστημα διατηρεί και επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει, με ή χωρίς προειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστότοπου.
 4. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Κατάστημα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει, κατά την απόλυτη κρίση του, την διάθεση του περιεχομένου του Ιστότοπου, σε όσους Χρήστες πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσεως αυτού, καθώς και την ισχύουσα Ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 5. Ο Χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς. Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. 
 6. Το Κατάστημα δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που περιέχονται στις ανακοινώσεις και στα έγγραφα που αναρτώνται στον Ιστότοπο δεν είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν των αναφερομένων στην λειτουργία του Καταστήματος. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει", χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το Κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη όπως επίσης και υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και/ή ηθική βλάβη μπορεί να προκύψει από την χρήση του.

Λ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

 1. Η σύμβαση αυτή, που αποτελείται από το παρόν μέρος – κείμενο, τους Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις ηλεκτρονικές φόρμες που συμπληρώνετε (φόρμα παραγγελίας), ισχύει από την αποδοχή – επιβεβαίωσή της, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών αναφορικά με το σκοπό της σύμβασης, τυχόν δε υφισταμένη καταργείται.
 2. Το Κατάστημα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε αυτή τη σύμβαση, η οποία με την ευρεία δημοσιοποίησή της δια μέσου και του ΙΝΤΕΡΝΕΤ αναγνωρίζεται ότι με τον τρόπο αυτό τίθεται πάντοτε και έγκαιρα υπόψη των Χρηστών, ώστε να την αξιολογούν και να την κρίνουν ελεύθερα, εφόσον επιθυμούν να την αποδεχθούν.
 3. Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ Καταστήματος και Χρήστη πραγματοποιούνται εγγράφως και αρχειοθετούνται από το Κατάστημα για αποδεικτικούς λόγους.
 4. Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη των Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη και έγκυρη, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται εις την σχέση των μερών.

Μ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος εκ μέρους του Ιδιοκτήτη του Καταστήματος δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό, ενώ, αντιθέτως, δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του, όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο.
 2. Οι παρόντες όροι χρήσεως εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 3. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την ερμηνεία και εφαρμογή των Όρων Χρήσεως του Ιστότοπου, αφού προηγηθεί απόπειρα Διαμεσολαβήσεως για την επίλυση της διαφοράς, είναι μονομελές Διαιτητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με την Διαιτησία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΕΒΕΑ).
 4. Σε περίπτωση διαφορών κάτω των 2.000 ΕΥΡΩ μπορεί να επιλαμβάνεται για την επίλυση της διαφοράς το αρμόδιο Καταναλωτικό Γραφείο της περιφέρειας της έδρας του Καταστήματος.